Informacje ogólne


Przygotowujemy i realizujemy projekty związane związane ze wdrażaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem:

 • Dobrych praktyk GHP, GMP
 • HACCP
 • IFS, BRC, innych specyficznych wymagań klientów sieciowych

Usługi z nimi związane:

 • Audyty wewnętrzne
 • Audyty dostawców
 • Szkolenia pracowników podstawowego, średniego szczebla, kadry, zespołów HACCP, pełnomocników
 • Weryfikacja dokumentacji
 • Walidacja procesów
 • Oceny ryzyka: dla dostawców, dla alergenów, badań, dostaw surowcowych, odzieży, audytów
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Projekty technologiczne
 • Regularne wizyty w zakładzie, konsultacje i prowadzenie systemów jakościowych.