Technologia

Optymalizacja kosztów produkcji, to między innymi wprowadzenie nowych technologii lub weryfikacji istniejących, które pozwolą na bardziej wydajną produkcję. Bardzo często w zakładach potrzebne jest niezależne „oko technologa", czego nasi specjaliści niejednokrotnie już doświadczyli i dlatego po wstępnej analizie procesów produkcyjnych w zakładzie możemy zaproponować:

  • Efektywne technologiczne programy naprawcze dla przedsiębiorstwa małego i dużego
  • Weryfikację receptur technologicznych w oparciu o znajomość najnowszych dodatków funkcjonalnych
  • Ocenę wydajności produkcji na każdym jej etapie, z uwzględnieniem i analizą strat technologicznych z propozycjami ich zmniejszenia.

Współpraca z Państwem może być jednorazowa w formie konsultacji technologicznej/ jakościowej, jak również cykliczna dostosowana do Państwa potrzeb.