Szkolenia

Proponujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń dla pracowników podstawowego, średniego szczebla, kadry, pełnomocników, grup HACCP, które przeprowadzane są w formie praktycznych przykładów i rozwiązań oraz warsztatów.

 

Na Państwa życzenie przeprowadzimy weryfikację wiedzy pracowników w formie testu sprawdzającego lub innej zgodnej z wymaganiami.
Tematyka i zakres szkoleń dostosujemy indywidualnie do zakładu lub wg zaleceń z następujących zagadnień:

  • ogólnych zasad systemów jakości IFS, BRC, HACCP, GMP i GHP
  • podstawowych zasad higieny, mycia, dezynfekcji, czyszczenia
  • minimum sanitarnego
  • kodowania produktów
  • zagrożeń fizycznych w żywności
  • postępowanie ze stłuczkami
  • instrukcji stanowiskowych
  • prowadzenia zapisów jakościowych
  • technologicznych